Yeni yetkinlik merkezi: Güvenlik sektöründe durum tespiti için optik teknolojiler

Hasan

New member

DLR’de güvenlik araştırmasıDLR güvenlik araştırma, savunma ve güvenlik ile ilgili araştırma ve geliştirme faaliyetleri, devlet, bilim, sanayi ve uluslararası kuruluşlardaki ortaklarla koordineli olarak planlanır ve kontrol edilir. Güvenlik araştırmasının enine kesit alanı, havacılık, uzay, enerji ve ulaşımda yerleşik DLR programlarının temel yeterliliklerini birleştirir. Çalışmalarının bir parçası olarak, 20’den fazla DLR enstitüsü ve tesisi, teknolojilerin, sistemlerin ve kavramların geliştirilmesine, test edilmesine ve değerlendirilmesine ve ayrıca güvenlikle ilgili uygulamalara ilişkin analiz ve değerlendirme kabiliyetine katkıda bulunur.