Trafik Yönetimi – Haberler

Hasan

New member
İnsanları ve malları A noktasından B noktasına mümkün olduğunca hızlı, çevre dostu ve güvenli bir şekilde ulaştırmak, verimli trafik yönetimini gerektirir. DLR şu zorluklara özellikle dikkat eder: daha az kaza, daha az bekleme süresi, daha az gürültü ve daha az çevre kirliliği. Bu amaçla, yolcu ve yük taşımacılığı için modal ve intermodal kavramlar ve süreçler ele alınmaktadır.

karayolu trafik yönetimi

Trafik yönetimi, trafiği düzenlemek ve işletmek için yeni kavramlarla karayolu trafiğinde verimliliği artırabilir. Mevcut trafik durumuyla ilgili ilgili bilgiler, gerçek trafik kontrol prosedürleri için bir temel olarak kaydedilmelidir. Buradan, simülasyonlar ve tahminler türetilir ve trafik kontrolü için öneriler geliştirilebilir.

demiryolu trafik yönetimi

En modern ve verimli raylı taşıtlar bile, ancak içinde hareket ettikleri sistem aynı derecede verimli ve güvenilirse, güçlerini ortaya koyabilirler. Artan kapasite, daha yüksek güvenilirlik ve (hatta) daha fazla güvenlik, demiryolu trafik yönetiminin hedeflerinden bazılarıdır.

havaalanı yönetimi

Havaalanı yönetimi, yalnızca yolcuların havaalanına varışlarından kapıya kadar en iyi şekilde nasıl yönlendirildiği ile ilgili değildir. Ön kapıdan kapıya kadar tüm güzergah dikkate alınır. Yolcuların kendi arabaları, taksileri, otobüsleri ve trenleri veya bunların bir kombinasyonu ile gelmeleri farketmez.

deniz trafik yönetimi

Deniz trafik yönetimi de öncelikle sistemlerin verimliliğinin artırılması ve güvenliğin artırılması ile ilgilidir.
Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO), e-Navigasyon stratejisi ile DLR çalışmalarının dayandığı önemli sınır koşulları belirlemiştir. Odak noktası üç konu alanı üzerindedir: seyrüsefer, işbirlikçi trafik durumu tespiti ve değerlendirmesi ve deniz trafiği sektörünün operasyonel yönetimi.