Cinsiyet eşitliği ve toplumsal güvenlik için bayana yönelik tüm şiddet biçimleri önlenmeli

Beykozlu

New member
“Kadına Yönelik Şiddete Karşı Memleketler arası Uğraş Günü”nün kıymetine dikkat çeken Escarus, cinsiyet fark etmeksizin, şiddetten uzak, inançlı, eşit ve özgür hayatın temel bir insan hakkı olduğuna vurgu yapıyor.

Cinsiyete yönelik tüm şiddet cinslerinin ortadan kaldırılması gerektiğini vurgulayan Escarus Genel Müdürü Dr. Kubilay Kavak, “Kadına yönelik şiddet, bir öteki sözle cinsiyete dayalı şiddet, bayanlar üzerinde telafi edilemez boyutta fizikî ve ruhsal ziyana sebep oluyor. Cinsiyet eşitliğinin ve toplumsal güvenliğin sağlanması tarafında büyük maniler oluşturduğunu gözlemlediğimiz bu bahis, kıymetli sayıdaki bayanın eğitim, üretim ve toplumsal hayata aktif iştirakini olumsuz tarafta etkiliyor” diye konuştu.

“Kadına yönelik şiddetle gayretin tüm şiddet biçimlerini önlemeye yönelik olması gerekiyor”

Dr. Kavak, özel, kamusal ve çalışma hayatında bayana yönelik her türlü şiddet biçiminin büsbütün sona ermesi gerektiğini belirterek, kelamlarına şu biçimde devam etti: “Şiddeti yalnızca fizikî bir aksiyon olarak görmemeliyiz. Duygusal, ekonomik hatta dijital şiddet, ruhsal ve ekonomik zararlarıyla bayanlara ve toplumsal hayatımıza olumsuz manada tesir ediyor. Şiddet; hakaret etmek, küçük düşürmek, tehdit etmek, özgürlüğünü kısıtlamak, çok ısrarcı davranmak, çalışmaya yahut çalışmamaya zorlamak, giyinme özgürlüğüne pürüz olmak, gelirini denetim altına almak, dijital platformlar üzerinden istenmeyen ölçüde takipçilik yapmak üzere biroldukca hale giriyor. Bayanlar, toplumsal cinsiyet kimliğinden dolayı, yani sadece bayan olmalarından ötürü, fizikî ve ruhsal olarak ziyan görmelerine niye olan hareketlere maruz kalabiliyor. Bayana yönelik şiddetle çabanın tüm bu şiddet biçimlerini önlemeye yönelik olması gerekiyor.”

“Şirketlerin bayan çalışanlarına verdiği takviye ve inancın toplumsal açıdan büyük bir katma pahası var”

Cinsiyet eşitliği ve şiddetin bitmiş oldurilmesi temalarının Birleşmiş Milletler tarafınca ilan edilmiş Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri içinde yer aldığına vurgu yapan Dr. Kavak, “SKA 5, cinsiyet eşitliğini sağlamak ve tüm bayanlarla kız çocuklarını güçlendirme gayesiyle her türlü şiddet ve istismarı, insan kaçakçılığını, zorla yahut erken yaşta evlendirilmeyi de önlemeyi amaçlıyor. Bilhassa gelişmemiş ve gelişmekte olan toplumlarda, bayanlara ve kız çocuklarına yönelik şiddet cinslerinin tamamını yok etmek için değerli adımlar atılması gerekiyor. Şiddetin her türlüsünün önüne geçebilmek için toplumda farkındalık yaratılması kural. Şikâyet ve ceza düzeneklerinin âlâ kurgulanmasını da kıymetli bir gereksinim olarak görüyoruz. Çalışma ömründe şiddet ve taciz olaylarını önlemek için kurumlara da sorumluluk düşüyor. Bayanların ve adamların iş hayatının her alanına eşit biçimde katılabilmeleri ve fırsatlara eşit biçimde erişebilmeleri hedefiyle geliştirdiğimiz Cinsiyet Eşitliği Programı Sertifikası’nın (CEPS) kıymetli kriterlerinden birinin “çalışma ömründe taciz ve şiddet hadiselerinin önüne geçmek” olduğunun altını çizmek istiyorum. Bu alanda iş ortaklarımızla yaptığımız çalışmalarda şirketlerin bayan çalışanlarına verdiği takviye ve inancın toplumsal açıdan büyük bir katma bedeli olduğunu görüyoruz” dedi.