Bir afet durumunda kriz yönetimi için teknolojiler

Hasan

New member
Avrupa’da her gün deprem oluyor. Temmuz 2019’da, çoğu Güneydoğu Avrupa’da olmak üzere 4 ila 5 büyüklüğünde en az 27 deprem kaydedildi. Kriz yönetimini güçlendirmek için AB projesi DRIVER+ (Avrupa Direnci için Kriz Yönetiminde Yenilikçiliği Sürdürmek), 12-14 Eylül 2019 tarihleri arasında Eisenerz/Avusturya bölgesinde kapsamlı bir sivil koruma tatbikatı gerçekleştirdi. Yenilikçi gelişmelerin ve teknolojilerin kullanımı bir deprem senaryosu kullanılarak test edilmiş ve uzmanlar tarafından değerlendirilmiştir. Özellikle Alman Havacılık ve Uzay Merkezi (DLR), durumsal farkındalık ve kurtarma lojistiği için çok önemli destek sağlamak üzere gerçek zamanlı hava görüntüleri sağladı.


İnsansız havadan keşifHavadan gerçek zamanlı kayıtlar, bir afet sonrasında sahadaki durumun hızlı ve doğru bir şekilde değerlendirilmesine ve böylece yardım operasyonlarının hedefli bir şekilde planlanmasına önemli katkı sağlayabilir. Özellikle insansız hava araçlarının (UAS) kullanımı, acil durum veya kurtarma görevlilerini tehlikeye atmadan, ulaşılması zor alanların üzerinden de geçilebildiği için bu konuda kendini kanıtlamıştır.
DLR’nin işi burada devreye giriyor. Do-228 D-CODE araştırma uçağı, kontrollü hava sahasında sivil koruma için UAS dağıtımını göstermek için bir UAS göstericisi olarak kullanıldı. Bu, bir veri bağlantısı aracılığıyla yeni bir tür dijital otopilot kullanılarak insansız bir hava aracı gibi uzaktan kontrol edilen, modifiye edilmiş bir Dornier Do-228’dir. DLR Uçuş Deneylerinden iki test pilotu ve bir uçuş test mühendisi, uçuş güvenliğini her zaman izlemek ve sağlamak için uçaktaydı.


Haritadan havayaYer görevlileri, ilgilenilen alanları bir harita üzerinde belirleyip işaretleyerek insansız hava aracına istek olarak gönderebiliyor. Bu istek daha sonra mevcut çerçeve koşulları (diğerlerinin yanı sıra çevredeki trafik, hava durumu, görüş koşulları, görev hedefi) dikkate alınarak gerçek zamanlı olarak bir uçuş yörüngesine çevrilir ve UAS tarafından otomatik olarak uçulur. Proje yöneticisi olarak DRIVER+’daki DLR paylaşımlarını koordine eden Christian Niermann, “Havacılık araştırmasının yalnızca UAS’nin yeteneklerini göstermek için değil, aynı zamanda UAS’nin genel hava sahasına güvenli ve verimli entegrasyonuna yönelik önemli bir katkı” dedi. .


On dakikada 80 kilometrekareUçağın uçuş ve görev planlaması, Braunschweig’deki DLR Flight Guidance Enstitüsü’nde geliştirilen insansız hava araçları için UFly yer kontrol istasyonu tarafından gerçekleştirildi. DRIVER+ için DLR araştırma uçağı D-CODE, DLR Uzaktan Algılama Teknolojisi Enstitüsü’nün (IMF) afet kontrol operasyonları için özel olarak tasarlanmış 3K kamera sistemiyle donatıldı. Araştırma uçağı, bu kamera sistemini kullanarak yaklaşık 10 dakikada 80 kilometrekarelik bir alanı kapsayabiliyor, coğrafi referanslı hava fotoğrafları oluşturabiliyor ve sonuçları bir data link bağlantısı ile yer kontrol istasyonuna iletebiliyor. Tatbikat sırasında birkaç uçuş sırasında bu şekilde hava fotoğrafları çekildi. Birkaç dakika içinde bunlar, hasar değerlendirmesi, kurtarma hizmetlerinin koordinasyonu ve yaralı ve kayıp kişilerin aranması için sahadaki acil durum servislerinin kullanımına sunuldu.

Kaydedilen veriler ayrıca Alman Uzaktan Algılama Veri Merkezi’ndeki (DFD) Uydu Tabanlı Kriz Bilgi Merkezi’ne (ZKI) iletildi. ZKI, verilerin yorumlanması ve basit bilgi alışverişi için haritalar oluşturdu. Bu amaçla hem sahadaki acil servislerin hem de kontrol merkezlerinin çalışmalarında kapsamlı bir şekilde desteklenmesi için hava fotoğrafı verileri işlenerek diğer coğrafi verilerle birleştirilmiştir. Sivil koruma tatbikatı sırasında, yüksek çözünürlüklü detaylı haritalara ek olarak etkileşimli 3D gösterimler oluşturulabilir. Bu tür 3 boyutlu görüntüler, özellikle Eisenerz bölgesi gibi zorlu arazilerde, hem potansiyel tehlike noktaları tespit edildiğinden hem de arazi değişiklikleri belirlendiğinden büyük önem taşır.


DRIVER+ projesiDRIVER+ (Driving Innovation in Crisis Management for European Resilience), kriz yönetimi aktörlerinin afetlerle başa çıkmanın mümkün olan en iyi yollarını bulmasını destekleyen, AB tarafından finanse edilen bir projedir. Proje süresince toplam dört deneme ve bir final gösterimi yapılacaktır. Çeşitli yenilikçi çözümleri belirleyen, deneyen ve değerlendiren çeşitli kriz yönetimi aktörleri yer alır. Bu amaçla, çözülmesi veya yerine getirilmesi gereken önceden tanımlanmış bir takım gereksinimler tanımlanmıştır. Polonya, Fransa ve Hollanda’daki üç büyük ölçekli testten (deneme) sonra, Avusturya’daki mevcut test, projenin son gösteriden önceki dördüncü ve sonuncusuydu. DRIVER+, Avrupa Birliği’nin 607798 numaralı yedinci araştırma çerçeve programından finanse edilmektedir.


pilot testiAvusturya’daki büyük ölçekli testin odak noktası, gönüllülerin yönetimi ve desteğindeki olası eksikliklerin üstesinden gelmek için çözümler belirlemek ve bunları test etmekti. Bunlar mevcut konumları, görevleri, becerileri ve görev sürelerine göre daha ayrıntılı olarak incelenir. Ayrıca, olay komutanının karar vermesini ve bilgi alışverişini desteklemek için farklı veri kaynaklarını gerçek zamanlı olarak birleştirme olasılığı da (örneğin kaynakların görselleştirilmesi, taktik durum, kritik varlık haritaları, hasarlı nesneler/altyapı vb.) araştırılmalıdır. bilgileri basitleştirmek için krizle ilgili bilgilerin


Simüle edilmiş senaryoSenaryoda, Avusturya’nın orta kısmı şiddetli bir deprem ve ardından şiddetli yağışla sarsıldı. Eisenerz bölgesi (Styria), kayıp insanlar, yaralılar, çöken binalar, bloke yollar ve tehlike altındaki endüstriler nedeniyle ciddi şekilde etkilendi. Sakinleri evlerini terk etti ve artçı şok korkusu ve geçici barınak ve kapalı yolların olmaması nedeniyle günlerce dışarıda kalmaya zorlandı. Su, gıda, barınak, ulaşım ve tıbbi malzeme kesintiye uğradı. Elektrik ve cep telefonu şebekeleri de ciddi şekilde etkilendi.

Tüm yerel ve ulusal dağıtım yerleri (Kızıl Haç, itfaiye, polis ve ordu) sahadaydı. Etkilenen bölgenin hızla genişlemesi ve hâlihazırda taahhüt edilen ulusal konuşlandırma kapasiteleri nedeniyle, Avrupa Birliği’nin sivil koruma prosedürü etkinleştirildi. Tıbbi tedavi, su arıtma tesisleri ve arama kurtarma operasyonları sağlayarak yardım için uluslararası yardım talep edildi. Etkilenen bölgeye erişimdeki zorluklar ve afetin çeşitli etkileri nedeniyle, acil olarak insani yardıma ve durumun uzaktan algılanmasına ihtiyaç duyulmuştur. Artan sayıda kurbanla başa çıkmak için çok sayıda gönüllüye ve kurtarma ekipmanına ihtiyaç vardı.

Daha fazla bilgi sürücü+ projesinde bulunabilir.